Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014

 

Cíl dotačního programu

Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciální úrovni dle následujících priorit:

  • projekty z oblasti situační prevence, jejichž cílem je omezování příležitosti páchání zejména majetkové trestné činnosti (kapesní krádeže, krádeže předmětů z vozidel, krádeže jízdních kol apod.), zvyšování rizika dopadení pro pachatele, zvyšování pocitu bezpečí občanů a vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách,
  • projekty z oblasti sociální prevence poskytující pomoc seniorům a rizikovým skupinám dětí a mládeže,
  •  medializace prevence – zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.

 

Okruh žadatelů

Obce se sídlem na území Jihomoravského kraje.

 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč.

 

Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 tis. Kč.

 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí nejméně 30% z celkově vynaložených výdajů na projekt.

 

Termín podání žádostí od 5. 11. 2013 do 6. 12. 2013

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.