Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

 

Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících činnost škol (dále jen „školy“) a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

 

Dotace bude školám poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2014.

 

Okruh žadatelů

  • Školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které si do termínu ukončení podání žádosti o dotaci v dotačním programu Škola podporující zdraví v roce 2014 rovněž podaly přihlášku do národní sítě programu Škola podporující Státnímu zdravotnímu ústavu.
  • Základní a střední školy všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, které jsou členy národní sítě programu ŠPZ.

 

Minimální výše dotace na projekt činí 20 000 Kč.

Maximální výše dotace na podpůrný projekt, na jehož základě vznikne Školní projekt podpory zdraví, kterým se bude škola ucházet o členství v národní síti ŠPZ, činí 70 000 Kč.

Maximální výše dotace na podpůrný projekt školy, která je členem národní sítě programu ŠPZ činí 50 000 Kč.

 

Spoluúčast žadatele z vlastních nebo cizích zdrojů není požadována.

 

Termín podání žádostí od 5. 11. 2013 do 6. 12. 2013.