Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

 

Cíl dotačního programu

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

 

Dotace bude poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2014.

 

Okruh žadatelů

Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

Příjemcem dotace nemůže být obec, příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem.

 

 Předmět dotace

  • technické zhodnocení, opravy a údržba povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal,
  • technické zhodnocení, oprava a údržba sociálních zařízení a šaten na sportovištích. Pořízení, technické zhodnocení, opravy a údržba vybavení sociálních zařízení a šaten na sportovištích,
  • pořízení, technické zhodnocení, opravy a údržba strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo opravy sportovního nářadí a náčiní pro celoroční činnost.

 

Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč

 

Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových nákladů na projekt.

 

Termín podání žádostí od 5. 11. 2013 do 6. 12. 2013.