Fond malých projektů (FMP)

 

Fond malých projektů je součástí Programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013".

 

V Jihomoravském kraji jsou z FMP podporovány například následující druhy aktivit:

 

Malé neinvestiční projekty typu „people-to-people“

 

1.      Kulturní výměny

2.      Místní demokracie

3.      Lidské zdroje

4.      Plánovací a rozvojové studie

5.      Hospodářský rozvoj

6.      Životní prostředí

7.      Cestovní ruch

8.      Marketing a komunikace

9.      Spolupráce institucí

 

 

Malé investiční projekty

 

1.    Značení a vybavení turistických stezek

2.    Informační značení

3.    Malé projekty v oblasti životního prostředí

4.    Obnova a výstavba malých památníků

 

Maximální výše příspěvku pro jeden projekt je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Spoluúčast žadatele z vlastních zdrojů nebo příjmů projektu je min. 15 %.

 

Minimální výše dotace na projekt činí  2 000 €.

Maximální výše dotace na projekt činí 20 000 €.

 

Maximální náklady projektu 40 000 €.

 

Projekt musí být fyzicky dokončen do 30. 9. 2014.

 

Termín podání žádostí je do 16. 1. 2014 do 16:00 hod.