Inovace

Dotaci lze využít na:
 
  • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
  • projekty na ochranu práv duševního vlastnictví (jako např. licencí, patentů, certifikace firmy ...), software a dat
  • stavby a dodávky pro novostavby
  • technické zhodnocení staveb
 
Minimální výše dotace:       1 000 000 Kč
Maximální výše dotace:   200 000 000 Kč
 
Minimální podíl spoluúčasti:
 
  • malý podnik (do 49 zaměstnanců)          - 45 % způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců)        - 25 % způsobilých výdajů
 
Termín pro podání předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015 
Termín pro podání plné žádosti:           od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
 
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.