Nová zelená úsporám 2013

 

Ve dnech od 12. srpna 2013 až do vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013 lze žádat o příspěvek v následujících oblastech:

 

  1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

·        výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně se zateplením,

·        nebo výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění v objektu, kde bylo            zateplení již dříve realizováno,

·        instalace solárního termického systému,

·        instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (pouze v                případě se současně prováděným zateplením).

  1. Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  2. Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

 

Žadateli o podporu mohou být vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby,tak i právnické osoby.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.