Olověné rozvody

 
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. 
 
Podmínkou jsou domovní olověné rozvody vody, ve kterých bylo zjištěno množství olova vyšší než 10 mg/l v litru pitné vody u spotřebitele. 
 
Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
 
Lhůta pro doručení žádosti končí 15. ledna 2016
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.