Oranžová učebna

 

Tato výzva je zaměřena na podporu výuky fyziky a technických předmětů ve školách a jeho cílem je zkvalitnit a zatraktivnit výuku těchto předmětů.

Příspěvek je určen na nákup a instalaci výukových zařízení a pomůcek.

 

O příspěvek mohou žádat:

·         základní školy

·         střední školy

·         vyšší odborné školy

 

Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč

 

Každý žadatel smí podat pouze jednu žádost.

 

Spoluúčast příjemce není vyžadována.

 

Termín podání žádostí:  průběžně do 30. září 2013

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.