Oranžové hřiště

 

Program je zaměřen na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Oprávnění žadatelé: právnické osoby v ČR

Termín podávání žádostí: průběžně

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.