Oranžové schody

 

Tato výzva je určena na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách, který má zlepšit možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpořit vzájemnou integraci a zajistit všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání.

Příspěvek je určen na nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry (výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy apod.).

 

O příspěvek mohou žádat:

·         základní školy

·         střední školy

·         konzervatoře

·         vyšší odborné školy

 

Maximální výše příspěvku je 1 000 000 Kč.

 

Každý žadatel smí podat pouze jednu žádost.

 

Spoluúčast příjemce není vyžadována.

 

Termín podání žádostí:  průběžně do 30. září 2013.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.