Památky a zdraví

Program je zaměřen na zlepšení prostředí a životních podmínek v budovách s charakterem kulturních památek.

Žadateli mohou být: spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2015 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.