Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

 

Příjemce podpory: 

  • obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
  • svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička,
  • socha,
  • boží muka, kříž,
  • úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.