Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

 

Příjemce podpory: 

  • obec do 3000 obyvatel (včetně), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
  • svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

 

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

 

 Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.