Podpora regionů

 

V termínu od 1. října 2013 je možno průběžně podávat žádosti o poskytnutí příspěvku v oblasti: „Podpora regionů“.

 

Z těchto prostředků lze konkrétně realizovat projekty týkající se:

podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

 

Tento program neslouží k realizaci:

·         výstavby a kompletní rekonstrukci dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť,

·         podpory výuky fyziky a technických předmětů na základních, základních speciálních, středních a vyšších odborných školách,

·         podpory bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na základních, základních speciálních, středních a vyšších odborných školách.

 

Příjemci podpory mohou být všechny právnické osoby.

Spoluúčast žadatele se nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

Žadatel může podat více žádostí.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat