Program rychlé finanční podpory při odstraňování následků povodní v roce 2013

 

Ve dnech 10. června až 30. srpna 2013 do 12.00 hod. je možno podávat žádosti o poskytnutí podpory v oblasti:

·         Pořízení prostředků na vysoušení objektů a likvidaci nánosů po povodni

·         Pořízení prostředků určených k likvidaci odpadu vzniklého v důsledku povodní

 

Jeden žadatel v rámci jedné výzvy může žádat o podporu v maximální výši 200 000 Kč.

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.