Programu na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013

 

Ve dnech 10. června až 30. srpna 2013 do 14.00 hod. je možno podávat žádosti o poskytnutí podpory v oblasti:

Podpora výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013, která je zaměřena na instalaci účinných nízkoemisních kotlů na tuhá nebo plynná paliva výměnou za kotle na tuhá, kapalná či plynná paliva, které byly vlivem povodní v roce 2013 znehodnoceny. Znehodnocení zdroje vytápění při povodni prokazuje žadatel předložením písemného potvrzení příslušné obce nebo pojišťovny.

 

Příjemci podpory mohou být:

·         územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky

·         fyzické osoby

 

Maximální výše příspěvku pro územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky je 80 % způsobilých nákladů a 2 000 000 Kč bez DPH.

Maximální výše příspěvku pro fyzické osoby se liší v závislosti na typu pořizovaného kotle od 18 000 Kč do 72 000 Kč a 10 000 Kč na montáž.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte  kontaktovat.