Stromy 2013

 

Ve dnech 24. června až 30. srpna 2013 je možno podávat žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti:

 

Stromy 2013“.


Z těchto prostředků lze realizovat projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. 

 

Konkrétně bude podporováno:

  • výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu,
  • výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích,
  • výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše).

 

 

Příjemci podpory mohou být obce nebo městské části.

 

Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.
 

Příspěvek lze čerpat do 31. 12. 2013
 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.