Technologie

 
Dotaci lze využít na pořízení:
 
  • dlouhodobého hmotného majetku - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

 

Okruh žadatelů:

  • začínající drobní podnikatelé
  • fyzické i právnické osoby
  • podnik může existovat max. 3 roky
 
Minimální výše dotace:      100 000 Kč
Maximální výše dotace:     225 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti: mikropodnik (do 9 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 
Zahájení příjmu žádostí:   1. června 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2015
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.