Úspory energie

 
Výzva zahrnuje následující oblasti podpory:
 
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace oken, dalších stavebních opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

 

Okruh žadatelů:

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu,
 • podnikatelé v oborech: zamědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

 

Minimální výše dotace:    500 000 Kč

Maximální výše dotace:   250 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti: 

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců)           - 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců)  - 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik ( od 250 zaměstnanců)        - 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Termín pro podání předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro podání plné žádosti:           od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.