Výstavba a rekonstrukce hřišť

 

Ve dnech 3. prosince 2012 - 30. září 2013 je možno podávat žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti:

  • podpory výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť.

 

Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol.

Příjemci podpory mohou být právnické osoby.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.