Výstavba a rekonstrukce hřišť

 

V termínu od 1. října 2013 je možno průběžně podávat žádosti o poskytnutí příspěvku v oblasti: „Oranžové hřiště“.

 

Z těchto prostředků lze konkrétně realizovat projekty týkající se:

výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť.

Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

 

Příjemci podpory mohou být všechny právnické osoby.

 

Spoluúčast žadatele se nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

Žadatel může podat pouze jednu žádost.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat