Připravované výzvy

 

Tato stránka přináší informace o připravovaných výzvách v jednotlivých operačních programech.

Máte zde možnost seznámit se se zaměřením výzvy, přijatelnými příjemci podpory aj.

 

Přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika