Podpora regionů

 

Ve dnech 17. listopadu 2012 až 30. září 2013 je možno podávat žádost o poskytnutí příspěvku v oblasti:

 

Podpora regionů“.


Z těchto prostředků lze konkrétně realizovat projekty týkající se:

podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

 

Neslouží k realizaci:

  • výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúčelových hřišť
  • podpory výuky fyziky a technických předmětů na základních, základních speciálních, středních, a vyšších odborných školách
  • podpory bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na základních, základních speciálních, středních, a vyšších odborných školách

 

Příjemci podpory mohou být právnické osoby, které realizují účel, k němuž se příspěvek poskytuje.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte  kontaktovat .