Přepis mluveného slova z audio/video nahrávek

 

Provádíme přepis audio- nebo videonahrávek. Výstupem je elektronický text ve formátech: txt, doc, rtf, pdf, odt.

V současnosti provádíme přepisy z českého jazyka. 

Cena za přepis se určuje podle počtu normostran (standardizovaná strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer).