Přepisy textů

 

Nabízíme přepis textů z naskenovaného či rukou psaného dokumentu, do elektronické podoby, tj. do formátu jako txt, doc, docx, rtf, pdf, odt.

Text můžete doručit poštou či naskenovaný e-mailem. 

Cena za práci se počítá  za přepsanou normostranu (standardizovaná strana textu o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer).