Opomíjené památky

 

Program je zaměřen na záchranu opomíjených památek v České republice.

Žadateli mohou být: fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace / nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. 

Výše příspěvku: max. 60 000 Kč, příspěvkové organizace musí prokázat svojí finanční spoluúčast minimálně 50%

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2015 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.