Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 

Příjemce podpory: 

Obec, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže.

 

Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 

Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.