Podpora včelařství

 

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, zájmový včelař, který:

 

  • dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,

  • má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,

  • má bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje,

  • vlastní nejvýše 40 včelstev

 

 

Maximální výše dotace na jednu akci: 10.000 Kč

 

Minimální výše dotace na jednu akci:    3.000 Kč

 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 30 % celkových uznatelných výdajů.


 

Uznatelné výdaje:

 

a) nákup nových nástavkových úlů,

b) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem,

c) nákup oddělků

d) nákup medometu,

e) nákup včelích matek z uznaného šlechtitelského programu podle zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

 

Žádosti je možné podávat do 15.03.2013 do 12:00 hod.