Záchrana nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu

 

Tento program je určen na statické a celkové stavební zajištění, včetně restaurátorských prací, opravy krovů a střech, klempířské a zámečnické práce, opravy komínů a hlavních říms budovy.

 

Žadatel musí být vlastníkem nemovité kulturní památky.

 

Jednoroční náklady na obnovu kulturní památky nesmí přesáhnout 2 mil. Kč a podíl vlastníka je min. 40 %.

 

Minimální poskytnutý příspěvek by neměl být nižší než 120 000 Kč.

 

Žádosti je možno podávat do 31. ledna 2013.

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat .