Škola podporující zdraví v roce 2013

 

Cíl dotačního programu

Cílem dotačního programu je rozšířit síť právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „školy a školská zařízení“) podporující zdraví a motivovat školy, které se programově orientují na podporu zdraví.

 

Okruh žadatelů

Školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které si do termínu ukončení podání žádosti o dotaci v programu „Škola podporující zdraví“ také podaly přihlášku do národního programu Škola podporující zdraví.

Školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení zřizované Jihomoravským krajem, které obdržely certifikát školy podporující zdraví

 

Dotace bude školám a školským zařízením poskytována na projekty realizované v kalendářním roce 2013. Dotace bude poskytována na následující neinvestiční výdaje:

 

Odměna pedagoga

 

Odměna je určena pro pedagogické pracovníky školy, kteří se podílí na tvorbě projektu školy v rámci národního programu Škola podporující zdraví (v nynější fázi kutikulární reformy, projekt již doplňuje školní vzdělávací program). V případě, že škola již získala certifikát školy podporující zdraví, je odměna určena pro pedagogické pracovníky školy, kteří se podílí na podpůrném nebo síťovém projektu podporující pielinska.danusezdraví ve škole. Finanční prostředky nejsou poskytnuty na platy zaměstnanců. Mohou být použity výhradně na odměny z dohod o provedení práce a pracovní činnosti (OPPP).

 

Materiál a služby

 

Materiál a služby na činnosti školy související s přípravou projektu školy v rámci národního programu Škola podporující zdraví (školy, které nejsou zařazeny v síti škol podporující zdraví).

Materiál a služby na činnosti školy související s přípravou podpůrného nebo síťového projektu podporující zdraví (škola, která získala certifikát školy podporující zdraví).

 

Výše dotace na jeden projekt

Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.

Maximální výše dotace na jeden projekt je 100 tis. Kč.

 

Spoluúčast příjemce z vlastních nebo cizích zdrojů

Spoluúčast příjemce z vlastních nebo cizích zdrojů není požadována.

 

Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace

Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

 

Termín podání žádostí:    do 15. 3. 2013