Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

 

Od 3. prosince 2012 do 28. února 2013 je možno podávat žádosti o poskytnutí podpory v oblasti

 

Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací“.

 

Bude možné podporovat projekty zaměřené na:

 

  • rekonstrukce, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden

  • nákup rekonstrukce, dostavbu, přístavbu a výstavbu objektů za účelem vzniku nových center a poraden

  • technické vybavení center a poraden investičního charakteru

  • tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru sloužících pro úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu a pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy

 

Přijatelnými příjemci jsou:

  • obce, svazky obcí, města, kraje

  • občanská sdružení

  • obecně prospěšné společnosti

  • a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.